Sør-Trøndelag fylkeskommune
29052006
Offentlig journal
Periode:22052006 - 22052006
Journalenhet:
Alle
Avdeling:
Alle
Kontor:
Alle
Saksbehandler:
Alle
Notater (N):
Nei
Notater (X):
Nei
2002/03336-9
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
833
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Hammernes Transport
Sak:
Godstransport, Hammernes Transport
Retur av løyvedokument og innlevering av tapsmelding
Dok:
Saksansv:
FH / NERSAMF / LHA
Saksbeh:
FH / REGUT / LHA

2002/03557-17
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
833
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Thor Bech Hansen Transport AS
Sak:
Godstransport Thor Bech Hansen Transport AS
Søknad om løyve for godstransport med motorvogn
Dok:
Saksansv:
FH / NERSAMF / LHA
Saksbeh:
FH / REGUT / LHA

2003/05246-33
Dok.dato:
21052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Møtereferat
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / BERAL
Saksbeh:
RIS / RISADM / BERAL

2003/05695-11
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
STFK Opplæringsavdelingen
Sak:
Elevmappe
Melding om elev som endrer videregående opplærimng
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / LISAN

2004/01002-23
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Rennebu kommune
Sak:
Reguleringsplan Riksveg 3 - Gullikstad - Ulsberg, Rennebu kommune
Reguleringsplan for riksveg 3 Gullikstad-Ulsberg-Godkjent
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / THF

2004/01089-24
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Notat vedr. - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / DAGUL
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2004/01283-6
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Iver Wahldal Lillegjære
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM / JOHBA
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2004/03623-44
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
171.52.T43
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Lene's Dansesenter
Sak:
Leie av lokaler
Bruk av treningssal vår 2006, behov for lokaler høst 2006
Dok:
Saksansv:
OPP / OPPADM / EGITO
Saksbeh:
OPP / OPPADM / EGITO

2004/03764-7
Dok.dato:
11052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
18052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Oppmelding til svenneprøve
Vedr.oppmelding til svenneprøve i børsemakerfaget
Dok:
Saksansv:
GVS / GVSADM / HALKJ
Saksbeh:
GVS / GVSADM / HALKJ

2004/04459-7
Dok.dato:
07052006
Arkivkode:
PERS.MAPPE
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
11052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Søknad på stilling som ferievikar - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
GVS / GVSADM / HALKJ
Saksbeh:
GVS / GVSADM / HALKJ

2004/04649-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2004/04966-23
Dok.dato:
04052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
09052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Fylkestrygdekontorene Midt - Norge &Indre østland
Sak:
Elevmappe
Søknad om ekstraordinært tilskudd ved særskilt behov i lærlingeplass - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
RIV / RIVADM / GEIVI
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / UWI

2004/05080-5
Dok.dato:
26042006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Søknad om permisjon for skoleåret 2006/2007.
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / OIVOS

2004/05887-42
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
527
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Utdanningsdirektoratet
Sak:
Nasjonale prøver
Stenging av innrapporteringssystemet nasjonale prøver
Dok:
Saksansv:
OPP / OPPADM / STEDAHL
Saksbeh:
OPP / OPPADM / BJOSA

2004/05928-41
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Legeerklæring
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / TORLI
Saksbeh:
HED / HEDADM / TORLI

2004/06499-11
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om tilrettelagt eksamen skoleåret 05/06
Dok:
Saksansv:
MEH / MEHADM / HEBAV
Saksbeh:
MEH / MEHADM / BENRU

2004/07243-2
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
831
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Det Kongelige Samferdselsdepartement
Sak:
Persontransportløyve for fylkeskryssande ruter - Nettbuss Møre A/S
Søknad om overføring av løyve for fylkeskryssende ruter fra Netbuss Møre - org.nr.942 516 800 - til Nettbuss Møre A/S - org.nr. 936 000 452
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / HM
Saksbeh:
FH / REGUT / OM

2004/08672-6
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Eirinn Lerbakk Haugen
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM / JOHBA
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2004/08675-5
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Statens Pensjonskasse
Sak:
personalmappe
Innvilgelse av uførepensjon for - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / LILHA
Saksbeh:
BRD / BRDADM

2004/08897-4
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
PERS.MAPPE
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Tjenesteattest
Dok:
Saksansv:
AOS / AOSADM / MARSK
Saksbeh:
HED / HEDADM / GRELE

2004/09271-7
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om permisjon - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / BERLU
Saksbeh:
BRD / BRDADM / RUTSKA

2004/09929-11
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om fratrekk av fravær - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / RUTSKA

2004/10093-23
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
13078846318
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / LINKR
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2004/10277-11
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Agdenes kommune
Sak:
Reguleringsplan for campingplass på Sør Leksa
Forslag til reguleringsplan for Sør-Leksa Camping 57/1 MFL ny høring
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / THF

2004/10539-13
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2004/10914-20
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526.T51
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Aetat Rissa v/Monica Berget
Sak:
Elevmappe
Avklaringsskjema og samtykke-erklæring vedr. - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / AUDBE

2004/10914-21
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526.T51
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Ønsker veiledning og tilbud fra Oppfølgingstjenesten.
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / AUDBE

2004/11651-15
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varselskjema fra Adolf Øien
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNDR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2004/11652-7
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
654
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Riksantikvaren
Sak:
Erkebispegården - Ombygging ifbm etablering av Riksregalieutstilling i Vestfløyen
Erkebispegården - Trondheim kommune. Etablering av riksregaleutstilling, ulike innvendige arbeider og ny utvendig hellelegging.
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / RHN
Saksbeh:
FH / REGUT / RHN

2004/12312-5
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2004/12602-15
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
NTNU Vitenskapsmuseet
Sak:
Reguleringsplan for Vikan nord 47/1 Kvenvær, Hitra
Reguleringsplan for Vikan nord 47/1 Kvenvær, kulturminner under vann
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / KHS

2004/12843-3
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Ang. faglederstilling for norsk og samfunnsfag - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / JANVO
Saksbeh:
BRD / BRDADM

2004/12949-22
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2005/00179-28
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
146
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Trøndelag Reiseliv A/S
Sak:
Søknad om driftstilskudd og midler til profilemarkedsføring av Trøndelag 2005.
Profilering av Trøndelag i London, Amsterdam og København Bekreftelse på mottatt tilsagnsbrev
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / LKV
Saksbeh:
FH / REGUT / ELISAT

2005/00602-4
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Svar på tilsettingsbrev
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / ODDSJ
Saksbeh:
HED / HEDADM / ODDSJ

2005/02047-44
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
146.526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Vestre Toten kommune
Sak:
Gjesteelevsgaranti/Kjøp av elevplasser, elever fra Sør-Trøndelag skoleåret 2005/2006
Søknad om ressurser til undervisning av elev ved kollektiv - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / MLI
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / GUNTHO

2005/02073-3
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om tilrettelagt eksamen, skoleåret 05/06
Dok:
Saksansv:
MEH / MEHADM / BENRU
Saksbeh:
MEH / MEHADM / BENRU

2005/02130-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6a
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / JARFU
Saksbeh:
MAL / MALADM / ANNSA

2005/02137-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / JARFU
Saksbeh:
MAL / MALADM / ANNSA

2005/02921-4
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl. §5
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Malvik videregående skole
Sak:
Elevmappe
Studiestipend til Tyskland - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / JARFU
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / OIN

2005/03416-69
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe - ME
Søknad om annulerng av skoleåret 2005/2006
Dok:
Saksansv:
BVS / BVSADM / PERAH
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / JANVE

2005/03898-8
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Signert varselskjema
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNDR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2005/04048-5
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Irakisk Turkmensk kulturforening
Sak:
De iranske kvinnene - støtte til drift 2005
Sluttrapport for forening.
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2005/04622-8
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varselskjema
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / MAJFR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2005/04866-2
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Spesiell tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / JARFU
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2005/04872-10
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
173
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Coop Orkla BA
Sak:
Tannklinikk i Orkdal - Leieareal i Statens Hus, Orkanger
Leiekontrakt tannklinikk Orkanger
Dok:
Saksansv:
FH / BYGGEIEN / LBR
Saksbeh:
FH / BYGGEIEN / LBR

2005/05256-10
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om tilrettelegging vår 2006 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / CAMHO
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2005/05821-4
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2005/06380-13
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Møtereferat 19/5-06 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / CAMHO
Saksbeh:
TKS / TKSADM / INGVA

2005/06478-4
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om fratrekk av fravær - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / RUTSKA

2005/07696-3
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
643
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sak:
Bokprosjekt Landlige hager i Trøndelag - søknad om støtte
Bokprosjekt Landlige hager i Trøndelag -tilsagn
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAN
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2005/07776-13
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
NTNU - Vitenskapsmuseet
Sak:
Reguleringsplan for Burøya - gnr. 41 bnr. 2 og 5 m. fl.
Reguleringsplan for Burøya - 41/2 m. fl. - kulturminner under vann
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / KHS

2005/07937-2
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Mona Dyrøy
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM / JOHBA
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2005/08618-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Innvilgelse av tilrettelegging - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNPI
Saksbeh:
TKS / TKSADM / RUSOL

2005/08823-4
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
St. Olavs Hospital
Sak:
Elevmappe
Legeerklæring - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM
Saksbeh:
BRD / BRDADM

2005/09366-19
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
ELEVMAPPE
Svarslipp på elevvarsel J.p.nr. 18 for - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AFJ / AFJADM / ASTWI
Saksbeh:
AFJ / AFJADM / ASTWI

2005/10045-7
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Rennebu kommune
Sak:
Reguleringsplan for Berkåk nord.
Reguleringsplan for Berkåk Nord-Godkjent
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / THF

2005/10742-4
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §5a
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Innkalling til møte tirsdag 9.05.06 kl. 14.30
Dok:
Saksansv:
ORK / ORKADM / RITAMU
Saksbeh:
ORK / ORKADM / ANNDA

2005/10746-4
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varselskjema
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNDR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2005/10908-6
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om fratrekk av fravær - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / RUTSKA

2005/11022-5
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / RUTSKA
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2005/11101-4
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
ELEVMAPPE
Søknad om tilrettelagt eksamen skoleåret 05/06
Dok:
Saksansv:
MEH / MEHADM / HEBAV
Saksbeh:
MEH / MEHADM / BENRU

2005/11168-7
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2005/11696-11
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varselskjema
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNDR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2005/11748-3
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Melding om elev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / SOLWI

2005/11765-5
Dok.dato:
26042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Melding om elev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / SOLWI

2005/11936-8
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Gerhard Schønings skole
Sak:
Elevmappe
Søknad om annullering av skoleåret 2005/2006 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
GSS / GSSADM / GEROP
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / JANVE

2005/12084-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2005/12467-2
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Terje Moan
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM / JOHBA
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2005/12478-4
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Kristin Aasheim
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2005/12594-4
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
652
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Line Leira
Sak:
Søknad om tilskuddsordning - Spetalen i Fevåg, gnr. 74 bnr. 46 - Asle Barslett og Line Leira
Anmodning om utbetaling av tilskudd for eiendommen Spetalen, Fevåg
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAN
Saksbeh:
FH / REGUT / MAN

2005/12862-2
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
652
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Paul A. Myhre
Sak:
Søknad til skjøtsel av krigsminner ved Tarva Fort og signalstasjon
Søknad til skjøtsel av krigsminner ved Tarva Fort og signalstasjon
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAN
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2005/13006-4
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Melding om elev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / SOLWI

2005/13135-4
Dok.dato:
20022006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Saraj kultur Samfunnsforening
Sak:
Statsbudsjettet 2005 kap. 521, post 73 - Rapportering for mottatt driftstilskudd 2005
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisjasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2005/13135-5
Dok.dato:
03052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Saraj kultur Samfunnsforening
Sak:
Statsbudsjettet 2005 kap. 521, post 73 - Rapportering for mottatt driftstilskudd 2005
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisjasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2005/13315-2
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2005/13351-3
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Snillfjord kommune
Sak:
Reguleringsplan for Maurbakkmyra ski- og motorsportanlegg, Krokstadøra i Snillfjord
Melding om politisk vedtak - Reguleringsplan for motorsportanlegg ved Skogly, Krokstadøra
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / THF

2005/13425-3
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
527
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Utdanningsdirektoratet
Sak:
Avvikseksamen idrettsfag
Fosen videregående skole - Søknad om alternativ eksamen i Treningslære
Dok:
Saksansv:
FOS / FOSADM / ROLAU
Saksbeh:
FOS / FOSADM / ROLAU

2005/13523-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Spunk og Boblemokk Festivalen 2006
Sak:
Søknad om støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/00050-2
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Knut Kringstad
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2006/00075-12
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Tilsetting av tannpleier Vest og Øst
Vedr. tilbud om tannpleierstilling - Valentinlyst og Brundalen tannklinikk - Takker nei
Dok:
Saksansv:
FH / FYLKTANN / SYO
Saksbeh:
FH / FYLKTANN / SYO

2006/00208-3
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
143
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Swingin Oppdal v/Erik Sæther
Sak:
Blilyst: Swingin Oppdal - Søknad om støtte til Swingin Oppdal 2006
Søknad om utbetaling - 50 % av støtte i forkant av arrangementet
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / INL
Saksbeh:
FH / REGUT / INL

2006/00364-2
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Spesiell tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2006/01033-3
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Spesiell tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2006/01315-3
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Per Ole Græsli
Sak:
Personalmappe
Varsel om opphør av engasjement
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM / JOHBA
Saksbeh:
ROR / RORADM / JOHBA

2006/01373-2
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Trondheim kommune, Byggesakskontoret
Sak:
Presthusvegen 56 - søknad i ett-trinn for riving av kårbolig og oppføring av ny bolig.
Trondheim, Tesli nedre (Presthusveien 56) - rivningssøknad og oppføring av ny bolig.
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2006/01647-2
Dok.dato:
11052006
Arkivkode:
656
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Museene
Sak:
Oppfølging av museumsreformen i 2007
Møte med ABM-utvikling - 15.mai, 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / KWI
Saksbeh:
FH / REGUT / KWI

2006/01678-3
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
653
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Selberg Arkitektkontor A/S
Sak:
Persaunet leir, utomhusplan for F1 tilhørende B10
Persaunet Leir, endringer i utenomhusplan for Fri1 og B10
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / ROYHA
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2006/01793-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Malvik kommune - flyktningetjenesten
Sak:
Søknad om støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/01892-2
Dok.dato:
27032006
Arkivkode:
630
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Barnehager i Sør-Trøndelag
Sak:
"Med smil og bue" Rikskonsertenes besøk i barnehager i Sør-Trøndelag våren 2006
"Med smil og bue"
Rikskonsertenes besøk våren 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/01973-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Trondheim kommune, kulturenheten v/Gulhuset
Sak:
Søknad om støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02047-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Heimdal Statlige mottak for asylsøkere
Sak:
Søknad om støtte til tiltak.
Søknad om støtte til tiltak.
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02055-4
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Spesiell tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2006/02109-2
Dok.dato:
24042006
Arkivkode:
717
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Selbu kommune
Sak:
Husdyrhold og rovviltforvaltning. Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Husdyrhold og rovdyrproblematikk
Dok:
Saksansv:
FH / LEDSEKR / BEI
Saksbeh:
FH / REGUT / THG

2006/02118-2
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Spesiell tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2006/02153-2
Dok.dato:
09052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Kolstad Fotball
Sak:
Søknad om støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02155-2
Dok.dato:
18042006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om tilskudd innv.org.
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02155-4
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02222-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Afrianksk Kullten forening
Sak:
Støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02241-2
Dok.dato:
09052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Hommelvik I.L. V/Friidrett
Sak:
Lokal innvandrerorganisasjon - støtte til tiltak
Søkand om støtte til tiltak - Bevistgjøring friidrettsøvelser
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / KME
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02241-3
Dok.dato:
09052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Hommelvik I.L. V/Friidrett
Sak:
Lokal innvandrerorganisasjon - støtte til tiltak
Søkand om støtte til tiltak - Bevistgjøring friidrettsøvelser
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / KME
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02243-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Action Paix et Pain
Sak:
Lokal innvandrerorganisasjon - støtte til drift
Søknad om støtte til drift
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02244-3
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
TAM TAM kommunikasjon
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02256-2
Dok.dato:
09052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Sri Lankan Association in Trondheim
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02279-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Pakistani Student Association in Trondheim
Sak:
Lokale innvandrerorganisasjoner - støtte til tiltak
Søkand om støtte til tiltak 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02313-2
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Nord-Sør Utvekslling
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02331-3
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Trondheim Juvente
Sak:
Lokale innvandrerorganisasjoner - støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak for 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02333-2
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Norsk Folkehjelp Oppdal
Sak:
Frivillig flerkulturell virksomhet - støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak for 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02335-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Rainbow Forum
Sak:
Lokale innvandrerorganisasjoner - støtte til drift
Søknad om støtte til drift for 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02408-2
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Internasjonal kvinnegruppe
Sak:
Søknad om støtte til tiltak 2006
Søknad om støtte til tiltak 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02409-2
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Folkeakademiet Midtre Gauldal
Sak:
Søknad om støtte til tiltak 2006
Søknad om støtte til tiltak 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02454-2
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
NTNU- Vitenskapsmuseet
Sak:
Reguleringsplan for eiendommen Ingeborgvika - Hitra 70/1
Reguleringsplan for Ingeborgvika 70/1 - Knarrlagsundet
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / THF

2006/02492-3
Dok.dato:
21052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Hanne Aune
Sak:
Elevmappe
Svarslipp på elevvarsel J.p.nr. 2 for - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AFJ / AFJADM / ASTWI
Saksbeh:
AFJ / AFJADM / ASTWI

2006/02492-4
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Svar ang. varsel om fare for stryk i naturfag for - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
AFJ / AFJADM / ASTWI
Saksbeh:
AFJ / AFJADM / ASTWI

2006/02524-4
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Spesiell tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2006/02588-2
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Tamil Youth Organization - Trondheim
Sak:
Lokale innvandrerorganisasjoner - støtte til tiltak
Søknad om støtte til tiltak
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/02674-7
Dok.dato:
12052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
NTNU - Vitenskapsmuseet
Sak:
Reguleringsplan Barset
Reguleringsplan Barset, Bjugn kommune - kulturminner under vann
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / HBF
Saksbeh:
FH / REGUT / HBF

2006/02734-2
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Fraværsmelding - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / ARNOI

2006/03070-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
552
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Edel Karin Horvli
Sak:
Elevmappe VO
Vurdering av praksis
Dok:
Saksansv:
OPP / OPPADM / KIRWE
Saksbeh:
ROR / RORADM / METGR

2006/03102-2
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Somalisk Kvinne Forening i Trondheim
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/03104-2
Dok.dato:
08052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
AFrican Network Resource Centre -Ngo
Sak:
Søknad om støtte til tiltak 2006
Søknad om støtte til tiltak 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/03110-2
Dok.dato:
03052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Ghanaians Association
Sak:
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Søknad om støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/03160-4
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
015.52
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Medlemmene i skoleutvalget
Sak:
Skoleutvalg Malvik videregående
Referat fra møte i skoleutvalget ved Malvik vgs 20.04.2006
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / GUNSV

2006/03174-2
Dok.dato:
09052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Kristent Interkulturelt Arbeid (kia)
Sak:
Søknad om støtte til tiltak 2006
Søknad om støtte til tiltak 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/03190-2
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526.1
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Inntak skoleåret 2006/2007 - Malvik vgs
Vedr. Inntak til Vg1 idrettsfag - skoleåret 2006/2007
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / GUNSV
Saksbeh:
MAL / MALADM / KJESP

2006/03219-2
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Flerkulturell Samling i Fosen
Sak:
Søknad om tilskudd til Internasjonalt og flerkulturelt arbeid
Søknad om tilskudd til Internasjonalt og flerkulturelt arbeid
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/03226-44
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
526
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Norges Toppidrettsgymnas
Sak:
Elevtelling private videregående skoler
Elevtelling ved Norges Toppidrettsgymnas pr. 01.04.2006
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / JEV
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / VIGGA

2006/03226-45
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Bybroen videregående skole
Sak:
Elevtelling private videregående skoler
Godkjenning av elevtall
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / JEV
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / VIGGA

2006/03254-1
Dok.dato:
27032006
Arkivkode:
207
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
05042006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Kommunenes Sentralforbund
Sak:
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik
Dok:
Saksansv:
FH / ARBGIVER / SMY
Saksbeh:
FH / ARBGIVER / SMY

2006/03254-2
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
207
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Unio Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Sak:
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik
Varsel om plassfratredelse
Dok:
Saksansv:
FH / ARBGIVER / SMY
Saksbeh:
FH / ARBGIVER / SMY

2006/03254-3
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
207
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Byåsen videregående skole
 
 
Gerhard Schønings skole
Sak:
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik
Varsel om plassfratredelse - Navnelister fra SL
Dok:
Saksansv:
FH / ARBGIVER / SMY
Saksbeh:
FH / ARBGIVER / SMY

2006/03254-4
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
207
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Rektorene i videreg. skoler
Sak:
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik
Navnelister ved mulig streik, gjelder Adolf Øiens skole, Byåsen videregpende skole, Gerhard Schønings skole og Trondheim Katedralskole
Dok:
Saksansv:
FH / ARBGIVER / SMY
Saksbeh:
FH / ARBGIVER / SMY

2006/03406-2
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
652
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Gro Aalbu
Sak:
Søknad om fjerning av rydningsrøys
Høringssak - søkand om fjerning av rydningsrøys. Oppdal
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAN
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2006/03468-33
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
210
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Stian Hauge
Sak:
Tilsetting av Historieformidler - Prosjektet Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag - et digitalt læringsverktøy
Søknad på stilling som historieformidler
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / GROMO
Saksbeh:
FH / REGUT / GROMO

2006/03660-2
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
8321
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
18052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Smerud Geir Morten
Sak:
Ledig drosjeløyve med tilslutning til Oppdal Drosjesentral
Søknad om drosjeløyve
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAR
Saksbeh:
FH / REGUT / MAR

2006/03660-3
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
8321
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Bent Andersen
Sak:
Ledig drosjeløyve med tilslutning til Oppdal Drosjesentral
Søknad om drosjeløyve
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAR
Saksbeh:
FH / REGUT / MAR

2006/03660-4
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
8321
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Johnny Vorhaug
Sak:
Ledig drosjeløyve med tilslutning til Oppdal Drosjesentral
Søknad om drosjeløyve
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / MAR
Saksbeh:
FH / REGUT / MAR

2006/03939-3
Dok.dato:
06052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad på stilling Design og Håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-4
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad på stilling Håndtverk og Design
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-5
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Hådtverk og Design
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-6
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Håndverk og Design
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-7
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Design og Håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-8
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Håndtverk og Design
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-9
Dok.dato:
10052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Design og Håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-10
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Design og håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-11
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Design og Håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-12
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Design og Håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-13
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Søknad - Design og håndtverk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/03939-14
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
210
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Ragnhild Ravna Skjærvik
 
 
Pernille Furre
 
 
Joachim R. Arntsen
 
 
Randi Kalland
 
 
Kirsti Egeland
 
 
Nina Kiær Andersen
 
 
Mary Ann Hoset
 
 
Marit Elisabeth Wernberg
 
 
Oda Falkberget Engøy
 
 
Stein Erik Hansen
 
 
Guri Mette Grande
 
 
Renate Halseth
Sak:
Utlysningstekst - Håndtverk og Design 80% - Hemne vgs
Bekreftelse på mottatt søknad
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM / HELSO
Saksbeh:
HEM / HEMADM / HEIJA

2006/04020-2
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Meldal kommune
Sak:
Reguleringsplan for Muan gnr. 143 bnr. 1 - Mobakken grustak
Reguleringsplan for Muan gnr. 143 bnr. 1 - Mobakken grustak
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / RHN

2006/04041-6
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
214
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Vikariat i undervisningsstilling i transportfag ved Røros videregående skole.
Søknad på vikariat som faglærer i transportfag
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM
Saksbeh:
ROR / RORADM / IVENO

2006/04052-2
Dok.dato:
21052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Møtereferat
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / BERAL

2006/04054-2
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Rapport etter lese-skriveprøve vedr. elev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / BERAL

2006/04103-2
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
526
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Hans Chr. Høitorp
Sak:
Elevmappe
Ønske - delkurselev
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / INGHA
Saksbeh:
HED / HEDADM / INGHA

2006/04237-4
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
220
Grad:
UO 5
Par.:
Offvl §5a, Persoppll § 2.8e
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Overtallighet fra 010806, Malvik videregående skole
Ny melding om overtallighet - i ny mal
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / FRAKL
Saksbeh:
MAL / MALADM / TORMAU

2006/04264-2
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Tambartun Kompetansesenter
Sak:
Elevmappe
Søknad om datatekniske hjelpemidler - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / MARIH
Saksbeh:
BRD / BRDADM

2006/04264-3
Dok.dato:
10052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Tambartun Kompetansesenter
Sak:
Elevmappe
Referat vedr. - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / MARIH
Saksbeh:
BRD / BRDADM

2006/04281-2
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
214
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Tilsetting Medier og Kommunikasjon
Søknad på stilling som lærer ved MK
Dok:
Saksansv:
ROR / RORADM / JOHBA
Saksbeh:
ROR / RORADM / ROLKO

2006/04325-5
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
210
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Gro Tønnesen Kystvåg
Sak:
Tilsetting av Programansvarlig Den kulturelle skolesekken
Søknadpå stilling som programansvarlig DKS
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / HMA
Saksbeh:
FH / REGUT / MARISA

2006/04449-1
Dok.dato:
11052006
Arkivkode:
440
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §5a
Jour.dato:
12052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Søknad om bidrag eller lån til tannbehandling.
Søknad om bidrag eller lån til tannbehandling - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / FYLKTANN / NJE
Saksbeh:
FH / FYLKTANN / NJE

2006/04450-1
Dok.dato:
11052006
Arkivkode:
440
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §5a
Jour.dato:
12052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Søknad om bidrag eller lån til tannbehandling
Søknad om bidrag eller lån til tannbehandling - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / FYLKTANN / NJE
Saksbeh:
FH / FYLKTANN / NJE

2006/04503-1
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
523
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Fylkesmannen i Hordaland
Sak:
Opplæringen innenfor kriminalomsorgen
Opplæringen innenfor kriminalomsorgen
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / BERLU
Saksbeh:
BRD / BRDADM / BERLU

2006/04536-2
Dok.dato:
10052006
Arkivkode:
221
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §5a
Jour.dato:
18052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Tannhelse - personal
Spørreundersøkelse - tannhelsepersonell - kvikksølv - mulige seneffekter
Dok:
Saksansv:
FH / FYLKTANN / SYO
Saksbeh:
FH / FYLKTANN / SYO

2006/04582-2
Dok.dato:
20052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Valg av skolested - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / GUNTHO
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / GUNTHO

2006/04644-1
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
19052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
ORK / ORKADM / MORAS
Saksbeh:
ORK / ORKADM / MORAS

2006/04645-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
652
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Alfrida Strøm Karlsen
Sak:
Informasjonsskriv tilskuddordninger
Hitra, Balsnes - informasjon om tilskuddsordninger
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / ROYHA
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2006/04672-1
Dok.dato:
04052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
19052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe - tannhelse
Takker ja til stilling som tannpleier pt. ved Lilleby tannklinikk
Dok:
Saksansv:
FH / FYLKTANN / SYO
Saksbeh:
FH / FYLKTANN / SYO

2006/04676-1
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
19052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
ORK / ORKADM / STEHO
Saksbeh:
ORK / ORKADM / STEHO

2006/04677-1
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
19052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
ORK / ORKADM / MORAS
Saksbeh:
ORK / ORKADM / MORAS

2006/04678-1
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
19052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
ORK / ORKADM / MORAS
Saksbeh:
ORK / ORKADM / MORAS

2006/04679-1
Dok.dato:
28042006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
19052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Varsel - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
ORK / ORKADM / MORAS
Saksbeh:
ORK / ORKADM / MORAS

2006/04708-1
Dok.dato:
21052006
Arkivkode:
527.T13
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Utsendelse av eksamensoppgave
Utsendelse av eksamensoppgave i EL2030 KSA
Dok:
Saksansv:
MEH / MEHADM / BENRU
Saksbeh:
MEH / MEHADM / BENRU

2006/04710-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN

2006/04712-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
686
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Association of Liberians in Norway
Sak:
Statsbudsjettet 2006 kap 651 post 71
Tilskudd til innvandrerorganisasjoner 2006
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / BAS
Saksbeh:
FH / REGUT / BAS

2006/04713-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN

2006/04715-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN

2006/04717-1
Dok.dato:
27032006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Legeattest vedr. fravær i mars/april - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNDR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2006/04718-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Elevvarsel 1 MY - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / UNNKI

2006/04719-1
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
LÆ.ARK
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Det kongelige kunnskapsdepartement
Sak:
Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.
Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / EGR
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / EGR

2006/04720-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Persnalmappe
Svar på tilsettingsbrev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / ODDSJ

2006/04721-1
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Legeattest vedr skade - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
TKS / TKSADM / ANNDR
Saksbeh:
TKS / TKSADM / CAMHO

2006/04722-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Svar på tilsettingsbrev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / ODDSJ

2006/04723-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / MARAS

2006/04724-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Svar på tilsettingsbrev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / ODDSJ

2006/04725-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Svar på tilsettingsbrev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / ODDSJ

2006/04726-1
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
653
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Trondheim kommune, Trondheim eiendom
Sak:
Hornemansgården, Kongens gt. 7, gnr. 400 bnr. 12 - godkjenning av tiltak på fredet bygning.
Hornemansgården, Kongens gt. 7, gnr. 400 bnr. 12 - godkjenning av tiltak på fredet bygning.
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / ROYHA
Saksbeh:
FH / REGUT / ROYHA

2006/04727-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
PERSM
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Personalmappe
Svar på tilsettingsbrev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / ODDSJ

2006/04729-1
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
520
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Kommunenes Sentralforbund, Sør-Trøndelag
Sak:
Kunnskapsløftet - Regionale skolekonferanser
Kunnskapsløftet - Regionale skolekonferanser - Sluttrapport
Dok:
Saksansv:
FH / FRMLEDGR / INGCH
Saksbeh:
FH / FRMLEDGR / INGCH

2006/04730-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
811
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Selbu kommune
Sak:
Forslag til riksvegbudsjett for 2007
Forslag til riksvegbudsjett for 2007 - høring
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / TOK
Saksbeh:
FH / REGUT / TOK

2006/04731-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN

2006/04733-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN

2006/04734-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
652
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Orkla Industrimuseum
Sak:
Sikring av bygninger og rullende materiell på Thamshavnbanen
Sikring av bygninger og rullende materiell på Thamshavnbanen
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / FDA
Saksbeh:
FH / REGUT / FDA

2006/04735-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
210
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
STFK, Opplæringsavdelinga
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Utlysingstekst
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-2
Dok.dato:
05052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Søknad Hemne vgs - Norsk og engelsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-3
Dok.dato:
04052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Søknad på stilling - Norsk og engelsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-4
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Søknad på stilling norsk og engelsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-5
Dok.dato:
14052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Søknad på stilling Norsk og Engelsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-6
Dok.dato:
11052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Søknad på stilling i engelsk og norsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-7
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §6.4
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Søknad på stilling norsk og engelsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / OLELED

2006/04735-8
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
210
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Ragnhild Hynne
 
 
Anne- Grethe Aase Nilsson
 
 
Hilde Bergfald
 
 
Oda Falkberget Engøy
 
 
Geir Steinar Vestnes
 
 
Mary Ann Hoset
Sak:
Utlysing av stilling 100% - engelsk og norsk ved Hemne vgs
Bekreftelse på mottatt søknad - Vikariat 100% - engelsk og norsk
Dok:
Saksansv:
HEM / HEMADM
Saksbeh:
HEM / HEMADM / HEIJA

2006/04736-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN

2006/04737-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
311
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Bioforsk Midt-Norge
Sak:
Kunnskapsutfordringer i Trøndersk kornpruduksjon
Kunnskapsutfordringer i Trøndersk kornpruduksjon - Søknad om tilskudd til to prosjekt
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / LKL
Saksbeh:
FH / REGUT / LKL

2006/04738-1
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
611
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Snillfjord kommune
Sak:
STUI-midler - Maurbakkmyra Ski- og motorsportanlegg i Snillfjord kommune
STUI-midler - Maurbakkmyra Ski- og motorsportanlegg i Snillfjord kommune - Søknad
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / KME
Saksbeh:
FH / REGUT / KME

2006/04739-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Norges Takseringsforbund
Sak:
Takstdokument- tillegg til parsell nr.1 av Østmarkerdet 1
Takst over råtomt gnr413, bnr.111
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / VHA
Saksbeh:
FH / REGUT / VHA

2006/04740-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Opptak til videregående skole
Opptak til videregående skole - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / JANVE
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / JANVE

2006/04742-1
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
814
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Statens vegvesen
Sak:
Forskrift om implemeentering av Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2004/54/EF om minimum sikkerhetskrav til tunneler på det ranseuropeiske vegnettet- tunneldirektivet
Høring-Forskrift om implemeentering av Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2004/54/EF om minimum sikkerhetskrav til tunneler på det ranseuropeiske vegnettet- tunneldirektivet
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / TOK
Saksbeh:
FH / REGUT / TOK

2006/04743-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
250A
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Meldal videregående skole
Sak:
Servicepensjon/AFP
Søknad om Servicepensjon/AFP - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / ARBGIVER / SMY
Saksbeh:
FH / ARBGIVER / SMY

2006/04744-1
Dok.dato:
10052006
Arkivkode:
714
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Agdenes kommune
Sak:
Reguleringplan for Raustein II - gnr. 11 bnr. 1, Endring
Plan til høring - Reguleringplan for Raustein II - gnr. 11 bnr. 1, Endring
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / THF
Saksbeh:
FH / REGUT / THF

2006/04745-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
529
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Saupstad skole v/Stein Hamnes
Sak:
Samarbeid MD
Forespørsel om evt. samarbeid med musikklinja
Dok:
Saksansv:
HED / HEDADM / IVAHU2
Saksbeh:
HED / HEDADM / BJOWO

2006/04746-2
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Tilsetting som teamledere fra skoleåret 2006/2007
Søknad som teamleder for byggfag og teknikk og industriell produksjon.
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / SOLWI

2006/04746-3
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
210
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Tilsetting som teamledere fra skoleåret 2006/2007
Søker stilling som teamveileder for helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, design og håndverk og naturbruk.
Dok:
Saksansv:
RIS / RISADM / SOLWI
Saksbeh:
RIS / RISADM / SOLWI

2006/04747-1
Dok.dato:
15052006
Arkivkode:
440
Grad:
UO 5
Par.:
offvl. §5a
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Søknad om dekning av tannbehandling
Søknad om dekning av tannbehandling - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / FYLKTANN / NJE
Saksbeh:
FH / FYLKTANN / NJE

2006/04748-1
Dok.dato:
18052006
Arkivkode:
015.526
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Martin Pütz, Elev- og lærlingeombud i Sør-Trøndelag
Sak:
Elevrådet Malvik vgs
Oppsummering av tilbakemeldinger fra elevrådet
Dok:
Saksansv:
MAL / MALADM / FRAKL
Saksbeh:
MAL / MALADM / FRAKL

2006/04749-1
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
LÆ.ARK
Grad:
UO 2
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag
Sak:
Lærlingesak
Dispensasjon for å avlegg praktisk del av fagprøvei servitørfag - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / SVT
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / SVT

2006/04750-1
Dok.dato:
27042006
Arkivkode:
203.522
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Vurdering av vitnemål/praksis i forhold til kompetansebevis/fagbrev
Vurdering av vitnemål/praksis i forhold til kompetansebevis/fagbrev - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
FH / OPPLERNG / GUNTHO
Saksbeh:
FH / OPPLERNG / BODFI

2006/04751-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
656
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum
Sak:
Kontrakt om kjøp av tjenester - med Sverresborg, Trøndelag folkemuseum - Samisk kultur og Trøndersk byggeskikk
Kontrakt om kjøp av tjenester - med Sverresborg, Trøndelag folkemuseum - Samisk kultur og Trøndersk byggeskikk
Dok:
Saksansv:
FH / REGUT / AAS
Saksbeh:
FH / REGUT / AAS

2006/04752-1
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
171.52
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Reber Schindler Heis A/S
Sak:
Malvik videregående skole, sikkerhetskontroll av heisanlegg
Malvik videregående skole, sikkerhetskontroll av heisanlegg -anleggsnr. NHK ne. 2 1663 00519
Dok:
Saksansv:
FH / BYGGEIEN / JUH
Saksbeh:
FH / BYGGEIEN / JUH

2006/04753-1
Dok.dato:
16052006
Arkivkode:
171.52
Grad:
U 0
Par.:
 
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Reber Schindler Heis A/S
Sak:
Åfjord videregående skole - sikkerhetskontroll av heisanlegg
Åfjord videregående skole - sikkerhetskontroll av heisanlegg - anleggsnr. ,NHK nr. 2 1630 00777
Dok:
Saksansv:
FH / BYGGEIEN / KDA
Saksbeh:
FH / BYGGEIEN / KDA

2006/04757-1
Dok.dato:
19052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
I
Fra:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
Søknad om tilrettelagt eksamen skoleåret 05/06
Dok:
Saksansv:
MEH / MEHADM / HEBAV
Saksbeh:
MEH / MEHADM / BENRU

2006/04759-1
Dok.dato:
22052006
Arkivkode:
526
Grad:
UO 5
Par.:
offvl.§5a fvl.§13
Jour.dato:
22052006
Sek.kode:
 
Arkivdel:
 
U
Til:
Avskjermet
Sak:
Elevmappe
A-søknad 2006/07 - Avskjermet
Dok:
Saksansv:
BRD / BRDADM / ARNOI
Saksbeh:
BRD / BRDADM / VENEN